550 MLN ZŁ NA POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój (POIR), które są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu puli środków, o jedną trzecią, do kwoty 550 mln zł.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły specjalne pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Na program przeznaczono 400 mln zł. O nieoprocentowane pożyczki mogą ubiegać się mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczek udzielają instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kilku dni od uruchomienia programu, z powodu ogromnego zainteresowania pożyczką płynnościową POIR, niektórzy pośrednicy finansowi chwilowo zawiesili przyjmowanie wniosków.

Pożyczek płynnościowych udzielają instytucje finansujące, których lista jest aktualizowana na stronie BGK.