KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

Kredyt na innowacje technologiczne to pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. To dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Dotacja ma formę premii technologicznej. Na realizację projektu przedsiębiorca musi mieć środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym. Wnioski można składać w terminach naboru wniosków.

Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK:

 • Alior Bank SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA
 • Citi Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Polska Kasa Opieki SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank Polska SA
 • Idea Bank SA
 • ING - Bank Śląski SA
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Getin Noble Bank SA
 • Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy

Zmiany warunków (termin obowiązywania zmian od 23 marca br.) 

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym połączenie rundy 4 i 5)
 • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 na 67 dni
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy
 • wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego stawiennictwa się na panele)

Zmiany już obowiązują (pkt. 1-4 dla nowo zawieranych umów, pkt. 5 – również dla umów już zawartych).

Więcej informacji o produkcie oraz dokumenty obecnie trwającego naboru wniosków:  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/