NAWET 20 MLN DLA MŚP

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą uzyskać MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Takie możliwości stwarza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach uruchomionego naboru z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Dla kogo

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:

  • od przynajmniej 6 miesięcy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok;
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł, przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Na co

Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
  • zakup nieruchomości;
  • zakup robót i materiałów budowlanych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Terminy

Nabór wniosków rusza 25 sierpnia i potrwa do 24 września 2020 r.

Finanse

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie:

150000000,00 PLN

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 1 mln PLN.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 50 mln EUR

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu:

20mln PLN

Więcej informacji i pełna dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie PARP.