PONAD 400 MILIONÓW ZŁOTYCH NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Rozpatrzono już 33,3 tys. wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznano już dofinansowanie na ponad 427,7 mln złotych.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to kolejna pula wsparcia, która pozwala dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. To dodatkowe 2,6 miliarda złotych na ochronę miejsc pracy.

Ze środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. To także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. wniosków dotyczących blisko 84 tys. pracowników. Pełna kwota dofinansowania to ponad 427,7 mln złotych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego można składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie: www.praca.gov.pl.