POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIRCÓW

19 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił na platformie zakupowej informację o wybraniu ofert złożonych przez Pośredników Finansowych dla części zamówień w ramach postępowania „Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego”.

W ramach ofert, które zostały złożone na realizację części zamówienia zostali wybrani następujący Pośrednicy Finansowi:

 1. Dla części I (12 mln PLN)
  Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Kościuszki 65
  23-400 Biłgoraj

 2. Dla części II (20 mln PLN)
  Regionalna Izba Gospodarcza
  1-go Sierpnia 26b,
  37-450 Stalowa Wola
 3. Dla części III (24 mln PLN)
  Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
  ul. Mickiewicza 1A
  27-200 Starachowice

 4. Dla części IV (28 mln PLN)
  Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.”
  Chopina 18
  39-300 Mielec

 5. Dla części V (32 mln PLN)
  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Stanisława Staszica 2 A
  26-200 Końskie

 6. Dla części VI (37 mln PLN)
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Szopena 51
  35-959 Rzeszów

 7. Dla części VII (42 mln PLN)
  Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.”
  Chopina 18
  39-300 Mielec

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zawierał umowy operacyjne z Pośrednikami Finansowymi w ramach, których oferowały będą one produkt finansowy - pożyczkę płynnościową.

Przypominamy, że pożyczka płynnościowa to wsparcie Województwa Podkarpackiego skierowane do przedsiębiorstw na łagodzenie skutków spowodowanych stanem epidemicznym związanym z COVID -19. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 220 mln zł.

Pożyczka w wysokości do 600 tyś PLN będzie przyznawana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na okres spłaty do 72 miesięcy. W ramach tego produktu będą mogły zostać sfinansowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące lub obrotowe w tym np.: wynagrodzenia pracowników (w tym należne składki ZUS, US), spłatę zobowiązań handlowych itp.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać u wybranych Pośredników Finansowych.