POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR

 

Pożyczki Płynnościowe POIR to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, niezależnie od branż i udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych

 • Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki - do 15 mln zł
 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. 

Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy na udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR:

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości – w województwach: dolnośląskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim,
 • Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim.

Więcej informacji o produkcie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/