POŻYCZKI PODKARPACKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

 

Jesteś mikro-, małym- lub średnim przedsiębiorcą i prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem? Możesz skorzystać z pożyczek oferowanych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.


Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest  również  dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z województwa podkarpackiego, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia. 

Wszelkie dokumenty przyjmowane są drogą elektroniczną oraz papierową (wysłane pocztą/kurierem). Brak konieczności osobistego wstawiennictwa w Spółce.

Z czego możesz skorzystać?

 1. Pożyczki obrotowe

  1. kwoty pożyczki oraz okres finansowania:
   • od 1 tys. do 250 tys. złotych na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok
   • od 10 tys. do 30 tys. złotych do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty
   • od 30 tys. do 500 tys. złotych do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty
   • powyżej 300 tys. do 500 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorstw do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty
  2. prolongata pożyczki – do 6 miesięcy
  3. oprocentowanie zmienne od 1,98 %
  4. brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
  5. 1% prowizji za podpisanie umowy
  6. zabezpieczenie spłaty – obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo Fundusz może wymagać: poręczenie osób trzecich,  poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie
  7. co można sfinansować – środki na bieżącą działalność

   Chcesz dowiedzieć się więcej: https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczki-obrotowe.html

 2. Pożyczka hipoteczna

  1. kwota – od 500 tys. do 1 mln złotych
  2. okres finansowania – do 10 lat z możliwością miesięcznej spłaty
  3. oprocentowanie zmienne od 1,98 %
  4. brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
  5. 1% prowizji za podpisanie umowy
  6. 10% wkładu własnego
  7. zabezpieczenie spłaty – obligatoryjnie hipoteka na nabywanej nieruchomości lub na innej nieruchomości pożyczkobiorcy o równoważnej wartości wolnej od obciążeń, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowo możliwe inne formy zabezpieczenia
  8. co można sfinansować:
 3. Poręczenia – Podkarpacki Fundusz Rozwoju może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

  1. kwota – do 1 mln zł
  2. okres poręczenia – do 10 lat
  3. prowizja – 0,5% – 3,5% w zależności od długości trwania poręczenia oraz ryzyka transakcji

  Poręczenie może wynosić max. do 80% wartości kredytu lub pożyczki

  Poręczenie kredytowe dla firm w Rzeszowie niejednokrotnie jest potrzebne przedsiębiorcom, którzy starają się o środki finansowe na cele rozwoju prowadzonej działalności. Poręczenia udzielane w ramach umów o współpracy, które Fundusz podpisał z bankami oraz instytucjami finansowymi. Lista instytucji współpracujących dostępna na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/

  Chcesz dowiedzieć się więcej: https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/dzialalnosc-poreczeniowa.html

Do pobrania: