POŻYCZKI UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Pożyczki Unijne to pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm (z terminem obowiązywania zmian od 20 marca br.) 

W ramach pożyczek możliwe są zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw:

  • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
  • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
  • obniżenie oprocentowania pożyczek
  • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się pod linkiem: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Więcej o pożyczkach unijnych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/