PRAWIE 100 MILIONÓW EURO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI. OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW

Mikro-, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług. 14 maja upływa termin składania wniosków w programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Działanie to realizowane jest w ramach Funduszy Norweskich.

Program umożliwi przedsiębiorcom realizację projektów innowacyjnych przyjaznych środowisku polegających na zmianie procesów technologicznych, zastosowaniu nowych ekologicznych rozwiązań oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów ekologicznych, w tym rozwój innowacji w obszarze wód śródlądowych czy morskich.

Budżet całkowity programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to 100 milionów euro, z czego 85 milionów euro stanowią środki z Funduszy Norweskich, a 15 milionów euro to wkład krajowy.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w czterech obszarach:

  • zielone technologie, 50 milionów euro,
  • niebieskie technologie dla sektora gospodarki morskiej i śródlądowej, 10 milionów euro,
  • technologie ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osobom starszym, 18,7 milionów euro,
  • małe granty na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych, 15 milionów euro.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju udzielonej pomocy publicznej.

Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji dostępnych na stronie: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie